• Förvärvades : Februari 2012
  • Ägarandel : 75%
  • Huvudkontor : Göteborg
  • Försäljning 2017 : 493 MSEK
  • VD : Jonas Gunnarsson
  • Alder kontakt : Henrik Flygar
  • Tilläggsförvärv : Sobye Miljöfilter
  • Hemsida : http://www.nordicwater.com/en/

Nordic Water

Nordic Water erbjuder utrustning och system för dricksvatten- och avloppsrening för reningsverk och processindustrin. Bolaget levererar såväl enstaka komponenter som skräddarsydda lösningar till kunder globalt.