Jernforsen

Jernforsen utvecklar, levererar och servar biobränsleanläggningar med kapacitet från 2-20 MW. De främsta kunderna är sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk.