• Förvärvades : Maj 2011
  • Ägarandel : 75%
  • Huvudkontor : Halmstad
  • Försäljning 2016 : 171 MSEK
  • VD : Magnus Holmgren
  • Alder kontakt : Jonas Frick
  • Hemsida : http://www.jernforsen.com/se

Jernforsen

Jernforsen utvecklar, levererar och servar biobränsleanläggningar med kapacitet från 2-20 MW. De främsta kunderna är sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk.