• Förvärvades : Augusti 2013
  • Ägarandel : 56%
  • Huvudkontor : Jyväskylä
  • Försäljning 2016 : 47 MEUR
  • VD : Timo Chrons
  • Alder kontakt : Dag Broman
  • Hemsida : http://aidon.com/

Aidon

Aidon är en starkt växande europeisk leverantör av smarta lösningar för energimätning och smarta nätapplikationer. Bolaget är preferensleverantör för energibolag och partner för serviceleverantörer, leverantörer av affärssystem och systemintegratörer i Norden.