• Förvärvades : April 2015
  • Ägarandel : 80%
  • Huvudkontor : Helsingfors
  • Försäljning 2017 : 19 MEUR
  • VD : Mikko Ahro
  • Alder kontakt : Dag Broman
  • Tilläggsförvärv : Quantitech
  • Hemsida : http://www.gasmet.com/

Gasmet Technologies

Gasmet tillverkar och utvecklar avancerade mätinstrument för komplexa miljöfarliga gaser och växthusgaser. Bolaget säljer sina produkter globalt via ett heltäckande återförsäljarnät.