• Förvärvades : Augusti 2013
  • Ägarandel : 63%
  • Huvudkontor : Gnesta
  • Försäljning 2016 : 428 MSEK
  • VD : Martin Sjöstrand
  • Alder kontakt : Henrik Flygar
  • Tilläggsförvärv : Eplax
  • Hemsida : https://www.prbx.com/

Powerbox International

Powerbox tillverkar enheter för effektiv strömförsörjning, både skräddarsydda omvandlare och standardvarianter, med fokus på i första hand järnväg, flyg, sjöfart samt medicinska och industriella tillämpningar.