• Förvärvades : November 2014
  • Ägarandel : 94%
  • Huvudkontor : Salo
  • Försäljning 2017 : 13 MEUR
  • VD : Markus Kantola
  • Alder kontakt : Henrik Blomé
  • Hemsida : http://www.satel.com/

Satel

Satel är ett tekniskt ledande bolag i marknaden för privata radiomodem och trådlös datakommunikation. Teknologin är bl.a. essentiell för M2M kommunikation inom modernt jordbruk, smarta elnät och global satellitnavigering (GNSS).