• Förvärvades : September 2012
  • Ägarandel : 68%
  • Huvudkontor : Flensburg
  • Försäljning 2016 : 14 MEUR
  • VD : Ulrik Ortiz Rasmussen
  • Alder kontakt : Jonas Frick
  • Tilläggsförvärv : Protracking, TechHouse, Nimbus
  • Hemsida : http://www.r2p.com

r2p

r2p utvecklar och tillverkar intelligenta transportsystem (ITS) för kollektivtrafik som bl a ökar passagerarnas säkerhet och koordinerar resvägar effektivt med ett övergripande mål att minska miljöbelastningen.