• Förvärvades : September 2012
  • Avvyttrades : Juli 2018
  • Huvudkontor : Flensburg
  • Hemsida : http://www.r2p.com

r2p

r2p utvecklar och tillverkar intelligenta transportsystem (ITS) för kollektivtrafik som bl a ökar passagerarnas säkerhet och koordinerar resvägar effektivt med ett övergripande mål att minska miljöbelastningen.