Alders portföljbolag Powerbox förvärvar Eplax GmbH