Making water go around.


Om Nordic Water

 

Förvärvades


Februari 2012

Avyttrades


Februari 2021

Huvudkontor


Göteborg, Sverige

Fond


Fond I

Beskrivning


Nordic Water erbjuder utrustning och system för dricksvatten- och avloppsrening för reningsverk och processindustrin. Bolaget levererar såväl enstaka komponenter som skräddarsydda lösningar till kunder globalt.

Alder Kontakt

"Nordic Water jobbar med en av våra största globala miljöutmaningar – rent vatten. Bolaget har en lång historia inom världsledande teknologier för att rena både dricks- och avloppsvatten. Vi stödjer dem i deras internationella expansion."