Mastering Power.


Om Powerbox

 

Förvärvades


Augusti 2013

Avyttrades


Juni 2018

Huvudkontor


Gnesta, Sverige

Fond


Fond I

Beskrivning


Powerbox tillverkar enheter för effektiv strömförsörjning, både skräddarsydda omvandlare och standardvarianter, med fokus på i första hand järnväg, flyg, sjöfart samt medicinska och industriella tillämpningar.

Alder Kontakt

”När vi investerade i Powerbox uppmärksammade vi företagets starka position i marknaden, dess långtgående relationer med premiumkunder och stora distributionsnätverk. Med detta som grund lyckades ledningsgruppen växa specialdesignverksamheten, fokusera på premiumdistribueringsrelationer, integrera två tilläggsförvärv och markant förbättra lönsamheten. Försäljningen växte från 300 miljoner kronor till 400 miljoner kronor och lönsamheten gick från negativ till starkt positiv.”