World Leader in Acid Management.


Om Scanacon

 

Förvärvades


Oktober 2018

Huvudkontor


Stockholm, Sverige

VD


Karl Holmqvist

Omsättning


2020 / 111 MSEK

Fond


Fond II

Beskrivning


Scanacon är en världsledande leverantör av syrahanteringssystem som används vid produktion av specialmetaller. Företaget erbjuder lösningar för att uppnå säker, effektiv och högkvalitativ hantering av metallprodukter till den lägsta kostnaden, samtidigt som de möjliggör återvinning av avfallssyror och minimerar förbrukningen av knappa resurser. Scanacon har sitt huvudkontor i Stockholm och tillhandahåller den globala marknaden från dess kontor i Sverige, USA och Kina.

Alder Kontakt

”Efterfrågan på Scanacons lösningar växer i takt med strängare miljöstandarder och genom företagets konkurrenskraftiga produktutbud. Vi vill även vidga Scanacons affärsverksamhet till nya, närliggande marknadssegment och genom fortsatt utveckling av teknikbasen.”