ALDER TEAM

Alder består av ett hängivet partner- och investeringsteam i Stockholm med etablerade regionala partners och rådgivare i övriga Norden och Europa.

1 / 17
1 / 17

Erika Ankarberg

Investment Coordinator

erika.ankarberg@alder.se

+ 46 70 338 98 97

1 / 17

Erika Ankarberg

Investment Coordinator

erika.ankarberg@alder.se

+ 46 70 338 98 97

Erika började hos Alder år 2022. Tidigare arbetslivserfarenhet från liknande roll på andra fonder.

2 / 17
2 / 17

Dag är partner på Alder och har bred erfarenhet som rådgivare och konsult åt investerare inom miljötekniksektorn. Han är ansvarig för portföljbolagen Aidon och Samon samt tidigare ansvarig för de avyttrade bolagen Dinair och Gasmet. Dag ansvarar även för den finska marknaden tillsammans med Juho Lipsanen.

Före grundandet av Alder var Dag professor och chef för en av Nordens större forskningsinstitutioner för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet

Han arbetade då parallellt som rådgivare och utredare åt nordisk industri, inklusive såväl privata som institutionella investerare inom området samt nationella och internationella FoU organisationer och myndigheter. Dag var även verksam som nationell expert för EU:s program för forskning och innovation och dess utvärderingsarbete av samarbeten mellan akademi och SME inom bl.a. miljövetenskap och teknik.

Styrelseuppdrag hos Alder: Aidon, Samon

3 / 17
3 / 17
3 / 17

Henrik är sedan 2017 partner på Alder och har lång erfarenhet av aktivt ägande och investeringar i Norden. Han är ansvarig för portföljbolaget Satel. Henrik har tidigare arbetat 15 år på det publika investeringsbolaget Ratos där han var vice VD.

Innan Ratos arbetade Henrik som managementkonsult på Bain & Company.

Styrelseuppdrag hos Alder: Satel, Scanacon, Briab

4 / 17
4 / 17
4 / 17

Henrik är partner på Alder och har lång erfarenhet som investerare i små och mellanstora tillväxtbolag. Han är ansvarig för portföljbolaget Nordic Water samt tidigare ansvarig för de avyttrade bolagen Powerbox och Nordic Water. Henrik ansvarar även för de norska och tyska marknaderna tillsammans med Terje Rogne, respektive Bruno Wanske. Henrik har sedan tidigare arbetat på 3i där han ansvarade för investeringar liknande Alders.

Han har dessutom under flera år jobbat med private equity investeringar för Goldman Sachs Capital Partners i London. Därtill har Henrik jobbat som finansiell rådgivare i flera ledande institutioner t.ex. Goldman Sachs Investment Banking, Morgan Stanley och Alfred Berg Fondkommission.

Styrelseuppdrag hos Alder: Aidon, Umia, Systeminstallation

5 / 17
5 / 17

Jonas är partner på Alder och har lång erfarenhet som företagsledare. Han är ansvarig för portföljbolaget Umia samt tidigare ansvarig för de avyttrade bolagen r2p och Jernforsen. Jonas ansvarar även för den danska marknaden tillsammans med Knud Andersen. Före Alder var Jonas VD för SLS Venture, Nordens näst största biotechfond. Dessförinnan var han VD för Medivir som under Jonas tid börsnoterades och utvecklades till ett internationellt forskningsföretag.

Under nästan 15 år var Jonas verksam inom Pharmaciakoncernen där han bland annat byggde upp affärs-, FoU- och produktionsorganisationer i Norden, Japan och Italien. Han slutade 1995 som vice VD för läkemedelsdivisionen (Pharmacia Therapeutics AB). Utöver detta har Jonas arbetat som konsult hos Indevo, ett konsultföretag med fokus på affärs och organisationsutveckling samt s.k. ”turn around management”.

Jonas har stor erfarenhet från styrelsearbete i Europa och Nordamerika.

Styrelseuppdrag hos Alder: Umia, AB Inventech

6 / 17
6 / 17

Maja Förberg

Investment Analyst

maja.forberg@alder.se

+46 70 622 95 60

6 / 17

Maja Förberg

Investment Analyst

maja.forberg@alder.se

+46 70 622 95 60

Maja började som analytiker hos Alder 2020. Hon har tidigare erfarenhet från Paine Schwartz Partners, en private-equity-fond i New York med fokus på livsmedels- och jordbrukssektorn, samt den sydafrikanska hedgefonden Visio Capital. Maja har en kandidatexamen i Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseuppdrag hos Alder: Briab

7 / 17
7 / 17

Carl-Johan Langenskiöld Folke

Investment Analyst

cj.langenskioldfolke@alder.se

+46 708 45 13 00

7 / 17

Carl-Johan Langenskiöld Folke

Investment Analyst

cj.langenskioldfolke@alder.se

+46 708 45 13 00

Carl-Johan började hos Alder i januari 2020 och har tidigare erfarenhet från FSN Capital och Carnegie i Stockholm. Carl-Johan har en kandidatexamen inom finans och redovisning från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseobservatör hos Alder: Aidon, Scanacon, AB Inventech

8 / 17
8 / 17

Henrik Lindholm

Investment Director

henrik.lindholm@alder.se

+46 704 98 72 81

8 / 17

Henrik Lindholm

Investment Director

henrik.lindholm@alder.se

+46 704 98 72 81

Henrik är Alders första anställda via ett internship som ledde till anställning 2012. Han har tidigare arbetserfarenhet från ett investmentbolag.

Henrik har en civilekonomexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseuppdrag hos Alder: Satel, Samon, Centriair
Styrelseobservatör hos Alder: Systeminstallation

9 / 17
9 / 17

Eva Normell

Hållbarhetsansvarig

eva.normell@alder.se

+46 703 31 42 60

9 / 17

Eva Normell

Hållbarhetsansvarig

eva.normell@alder.se

+46 703 31 42 60

Eva började hos Alder 2021 och stödjer våra portföljbolag i hållbarhetsfrågor. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa företag att integrera hållbarhet i affärsstrategin och att få in frågor i de dagliga processerna.

Eva är civilingenjör i grunden och har arbetat som ledare, konsult och som icke finansiell revisor i både tillverkande industrin och tjänstesektorn. Eva är grundare av konsultbolaget Purple IVY. Hon har en stor verktygslåda med moderna verktyg och ett brett nätverk att ta till som hon gärna delar med sig av.

10 / 17
10 / 17

Thomas Nilsson

Partner och ordförande

thomas.nilsson@alder.se

+46 727 43 11 85

10 / 17

Thomas Nilsson

Partner och ordförande

thomas.nilsson@alder.se

+46 727 43 11 85

Thomas är partner och ordförande för Alder och har mer än 30 års erfarenhet av investeringar i tillväxtbolag. Han har tidigare arbetat med investeringar i Wallenberg-sfären under många år, som VD för Export-Invest, medlem i ledningsgruppen i Investor AB samt som en av initiativtagarna till Investor Growth Capital.

Aktivt långsiktigt ägande har alltid varit en ledande princip för Thomas vilket givit honom djup erfarenhet av ägarstyrning.

11 / 17
11 / 17

Keiward Pham

Investment Director

keiward.pham@alder.se

+46 725 09 48 48

11 / 17

Keiward Pham

Investment Director

keiward.pham@alder.se

+46 725 09 48 48

Keiward har jobbat hos Alder sen 2012. Han har tidigare erfarenhet från specialkemiindustrin och arbete inom M&A rådgivning. Keiward har en civilekonomexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseuppdrag hos Alder: Briab, AB Inventech
Styrelseobservatör hos Alder: Umia

12 / 17
12 / 17
12 / 17

Arash började hos Alder 2012 och har tidigare jobbat på riskkapitalbolaget Karnell där han var involverad i flera förvärv av onoterade bolag. Han har också jobbat med förvärvstransaktioner på Morgan Stanley i London.

Arash har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med tillhörande studier vid University of Madison och UCLA Anderson School of Management.

Styrelseuppdrag hos Alder: Systeminstallation, Autocirc

13 / 17
13 / 17

Zacharias Rosenlew

Investment Manager

zacharias.rosenlew@alder.se

+46 730 80 16 01

13 / 17

Zacharias Rosenlew

Investment Manager

zacharias.rosenlew@alder.se

+46 730 80 16 01

Zacharias började som analytiker hos Alder 2017. Han har tidigare arbetserfarenhet från ett riskkapitalbolag. Zacharias har en kandidatexamen från Hanken School of Economics och masterexamen i finans från UNSW.

Styrelseuppdrag hos Alder: Samon, Autocirc

14 / 17
14 / 17

Knud Andersen

Regional partner

knud.andersen@alder.se

+45 22 23 50 60

14 / 17

Knud Andersen

Regional partner

knud.andersen@alder.se

+45 22 23 50 60

Knud är regional partner i Danmark och har mer än 30 års erfarenhet som företagsledare för ett antal industribolag i Danmark. Tidigare arbetade Knud som VD för bl a AH-Industries och BB Electronics samt som operativ chef på Vestas. Knud började hos Alder 2018.

15 / 17
15 / 17

Juha Pinomaa

Regional Partner

juha.pinomaa@alder.se

+358 40 500 02 81

15 / 17

Juha Pinomaa

Regional Partner

juha.pinomaa@alder.se

+358 40 500 02 81

Juha är regional partner i Finland. Han har varit VD och suttit i ledningen för ett antal bolag inom teknologisektorn, bl.a. Nokia och Suunto. Genom hans styrelse- och rådgivningsarbete har han även stor erfarenhet av hållbarhetsrelaterade frågor inom bl.a. byggmaterial och plastavfall.

Juha är ordförande och styrelseledamot i ett antal företag inom industri- och tekniksektorn. Juha började hos Alder 2021.

16 / 17
16 / 17

Terje Rogne

Regional Partner

terje.rogne@alder.se

+47 47 20 22 00

16 / 17

Terje Rogne

Regional Partner

terje.rogne@alder.se

+47 47 20 22 00

Terje är regional partner i Norge och besitter lång erfarenhet som operativ och ekonomichef för Tandberg och ingenjörsbolaget Kvaerner. Han jobbar idag främst som professionell styrelseledamot och sitter bl a som ordförande i Nokas och som medlem i bolag inom marina-, säkerhets- och IT-sektorerna. Terje började hos Alder 2013.

17 / 17
17 / 17

Bruno Wanske

Regional Partner

bruno.wanske@alder.se

+49 172 660 32 48

17 / 17

Bruno Wanske

Regional Partner

bruno.wanske@alder.se

+49 172 660 32 48

Bruno är regional partner i Tyskland och har över 25 års erfarenhet av företagstransaktioner och investeringar i Europa. Han var tidigare VD för Pricoa Capital och Partner på ECM Equity Capital. Bruno började hos Alder 2014.