Nyheter

Executive Training in Resilience Thinking

De senaste två dagarna har Alderteamet deltagit i en Executive Training in Resilience Thinking tillsammans med Stockholm Resilience Centre. Vi har haft förmånen att lyssna på framstående talare, däribland Carl Folke (medgrundare och ordförande för Stockholm Resilience Centre och chef för Beijerinstitutet, Kungliga Vetenskapsakademien), Johan Kuylenstierna (ordförande i Klimatpolitiska rådet), Per-Anders Enkvist (grundare och VD för Material Economics), Henrik Henriksson (VD för H2 Green Steel, tidigare vd för Scania), Lisen Schultz (utbildningsdirektör på Stockholm Resilience Centre) och Hans Beyer (Hållbarhetschef på SEB).

Förutom att höja vår kunskap inom hållbarhetsrelaterade ämnen och ta del av inspirerande presentationer och diskussioner har våra portföljbolag haft möjlighet att ytterligare stärka den långsiktiga hållbarheten och konkurrenskraften i sina strategier genom en serie workshops.

Alderteamet vill tacka alla deltagare, inklusive våra portföljbolag, Stockholm Resilience Centre och huvudtalare, för deras entusiasm, engagemang och trovärdiga diskussioner kring transformativ och handlingsbar förändring. Vi ser fram emot att fortsätta vårt uppdrag att öka resiliensen i våra verksamheter!

Senaste nyheterna

07.09.2022

Internship! Sex månaders heltidstjänst, vår eller höst 2023?

The spring position commences in January 2023 and the fall position in August 2023. Each internship lasts up to six months, depending on personal preferences.

09.08.2022

Tillbaka på jobbet!

Vi hoppas att du känner dig utvilad, inspirerad och redo för vad resten av året har att erbjuda.

07.04.2022

Alders hållbarhetsrapport 2021

Alder har publicerat sin hållbarhetsrapport för år 2021.

Ladda ner hållbarhetsrapporten här