Publicerades för 1 år sedan.

Alder säljer Nordic Water till Sulzer AG

Alder Fund I har tillsammans med övriga medägare ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Nordic Water Holding AB till Sulzer AG

Publicerades av inasmolander för 1 år sedan.