Latest Press Release


Alder säljer Nordic Water till Sulzer AG

Alder Fund I har tillsammans med övriga medägare ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Nordic Water Holding AB till Sulzer AG

All press releases

4