Om Alder

Alder är en nordisk investeringsfond med målet att skapa goda möjligheter för hållbara teknikföretag att accelerera tillväxt och strategisk utveckling. Alla våra bolag bidrar med någon miljöfördel, t.ex. genom effektivitet i resursutnyttjande. I rollen som aktiv ägare tillför vi kompetens och kapital, tillsammans med ett brett nätverk av industrialister och experter som förstärker styrelser och ger strategisk rådgivning.

PARTNERS

Anchor: partners

Idag är vi fyra partners med lång erfarenhet av entreprenörsledda företag och bred insikt i branschen. Tillsammans med vårt nätverk av erfarna industrialister och experter bidrar vi med lednings- och ägarstyrningskompetens för att ta bolagen till nästa nivå. Precis som de bolag vi intresserar oss för, gör vi helt enkelt det vi är bäst på.

VÅR HISTORIA

Anchor: historia

Idén till Alder uppstod när några av oss i en diskussion upptäckte att vi var och en utifrån olika synvinklar sett potentialen i att utveckla och investera i nordiska, hållbara teknikbolag. Alla hade noterat att det fanns många nordiska bolag som låg långt framme i teknikutvecklingen, men som samtidigt hade goda möjligheter att växa genom mer offensiva satsningar, baserat på sina miljöfördelar. Att hållbarhet är en nödvändighet, var vi också överens om.

De olika erfarenheterna och bakgrunderna är viktiga i sammanhanget – samarbetet byggde redan från början på kompletterande kompetenser och en gemensam vision. Tillsammans byggde vi en organisation och etablerade fonden Alder I 2010 – en fond som nu är fullinvesterad genom investeringar i nio bolag. 2018 etablerades Alder II som även den är fullinvesterad genom investeringar i åtta bolag.

Alder är det fornnordiska och det engelska namnet för al. Trädet är en pionjärväxt, först på plats när ny mark bildas, och med sitt fina nätverk av rötter är alen en erkänd och uthållig jordförbättrare.

Vårt namn representerar utveckling, målmedvetenhet, samarbete och hållbarhet.

Med en mångfald av kompetenser och drivkraften att bryta ny mark för en hållbar, bättre framtid, känner vi igen oss i beskrivningen. Målmedvetet arbetar vi för att nå våra mål – tillsammans med de bolag vi tror på allra mest.

INDUSTRI OCH FOKUS

Anchor: industri

Vi strävar efter att skapa verklig förändring och vårt mål är att vara Nordens främsta investerare i hållbara teknikföretag.

Våra investeringar fokuserar på etablerade bolag med lönsam tillväxt och en omsättning på mellan 100 och 750 miljoner SEK. Alder investerar primärt som majoritetsägare i bolag som är etablerade i Norden men kan även investera selektivt i övriga Europa, i synnerhet i de tysktalande länderna.

Under vårt ägande utvecklar vi våra portföljbolag till något verkligt framtidssäkert och hållbart.

Eva Normell, Hållbarhetsansvarig

LÄS MER OM ALDERS HÅLLBARHETSFILOSOFI

VÄRDESKAPANDE

Anchor: en-bit-ner

Alders ambition är att i partnerskap med ledning och styrelse utveckla och expandera portföljbolagen för att skapa långsiktiga och bestående värden för investerare, anställda, kunder och andra intressenter. Utvecklingen kan handla om:

  • Geografisk expansion
  • Produktutveckling
  • Förvärv av kompletterande verksamheter eller teknologier
  • Effektivare interna processer

När vi nått de mål vi gemensamt formulerat, är det naturligt för Alder att kliva av sitt engagemang. Vanligtvis via en försäljning av företaget eller en börsintroduktion.

Alder söker företag som är redo att ta nästa steg.

Vi är ständigt på jakt efter företag med driv och vilja att utvecklas. Våra investeringar fokuserar på etablerade bolag med lönsam tillväxt och en omsättning på mellan 100 och 750 miljoner SEK samt tilläggsförvärv, som kan vara mindre.

Vi föredrar majoritetsägande i de bolag vi investerar i, gärna med ledning och styrelse som betydande minoritetsinvesterare. Klicka här för kontakt med teamet.