Om Alder

Vi skapar förutsättningar för utveckling.

Läs mer om Alder

Alder är en nordisk investeringsfond med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för långsiktig utveckling av hållbara teknikföretag. Med en mix av industriell och finansiell expertis och med intresset för entreprenörskap som drivkraft, skapar vi lönsam tillväxt tillsammans med våra bolag. Lokalt såväl som globalt.


Våra Värderingar

Utveckling


Att få företag och människor att växa är vår främsta drivkraft. Vi prövar nya vägar, analyserar och utmanar det förväntade för att hitta de bästa lösningarna. Expertis och erfarenhet lägger grunden – vi är ständigt på väg framåt.

Målmedvetenhet


Vi jobbar fokuserat, övertygade om att allt som är värt att göras, är värt att göras bra. Vi ger oss inte förrän vi nått vårt mål och nöjer oss inte med ”nästan”.

Samarbete


Vi jobbar tillsammans med våra affärspartners för att hitta rätt och nå längre. Vi lyssnar, lär och delar med oss av kunskap. Vi bygger konkurrenskraftiga bolag med hjälp av en blandning av kompetenser.

Hållbarhet i alla aspekter


Hållbarhet och lönsam utveckling går hand i hand. Vi bryr oss om varandra, våra samarbetspartners och vår värld. Vi tror på framtiden.

Nyheter


Alders hållbarhetsrapport 2021

Alder har publicerat sin hållbarhetsrapport för år 2021. Rapporten kan laddas ner via ovanstående länk. Den finns även tillgänglig på denna hemsida under Hållbarhet.
Read More

INVESTERINGAR

Vi är stolta över att ha investerat i följande bolag:
Läs mer om våra investeringar

Vårt team

Alder består av ett hängivet partner- och investeringsteam i Stockholm med etablerade regionala partners och rådgivare i övriga Norden och Europa.
Läs mer om oss