Hållbarhet

Alder investerar i företag som driver lösningar mot klimatförändringar, biologisk mångfald och resursbegränsningar. Genom våra hållbara investeringar och aktivt ägarskap stöttar vi teknikledare som minskar växthusgasutsläpp, satsar på förnybar energi och främjar effektiv resurshantering för att minska utsläpp.

Vårt mål är att utveckla företag som genererar positiv påverkan för en grönare, mer hållbar framtid.

Anchor: paverkan

POSITIV PÅVERKAN

Vi investerar i företag som har lösningar som direkt och indirekt bidrar till utsläppsminskning och cirkulära affärsmodeller. För att kunna öka den positiva påverkan accelererar vi dessa lösningar genom att förbättra, utveckla och skala upp.

Redan tidigt i vår utvärderingsprocess utvärderar vi detta och använder oss av EU Taxonomin och de globala målen för hållbar utveckling (SDGs). Det är vårt sätt att säkerställa att varje investering är i linje med vårt åtagande för en hållbar framtid.

För att kunna mäta vår positiva påverkan (ökad handprint) så har vi utarbetat ett arbetssätt där vi mäter på fondnivå och bolagsnivå.

Fondnivå
Mäter gröna investeringar (EU Taxonomy Aligned Economic activities)

Bolagsnivå
Mäter ökad grön omsättning EU Taxonomy Aligned Economic activities) samt bolagsspecifika mätetal (CO2e reduction, Avoided emissions, Recycled material).

Naturligtvis mäter vi även hur bolagen arbetar och lyckas minska sina negativa påverkan (footprint) där vi är engagerade i Race to Zero.

Anchor: arbetssatt

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi inkorporerar hållbarhet i allt vi gör; investeringar, engagemang, utveckling och strategier.

I investeringar genom initiala urval, påverkansanalyser och ESG Due Diligence där vi utvärderar både möjligheter och risker. Våra portföljbolag måste visa tydlig positiv påverkan inom utsläpp av växthusgas, andra farliga ämnen i miljön eller cirkulär ekonomi.

De bolag som vi investerar i måste följa våra hållbarhetsambitioner och krav. Bolagen introduceras till vår interna handbok The Alder Way, som är vårt interna verktyg för att vägleda våra portföljbolag både praktiskt och strategiskt. De ska öka den positiv påverkan och skapa affärsvärde, samtidigt som miljöpåverkan från verksamheten minskas.

Som aktiv ägare engagerar sig Alder direkt med portföljbolagen i direkta och strategiska hållbarhetsfrågor och stödjer deras strävan. Vi är involverade på olika nivåer, från styrelse, stöd till VD, via hållbarhetsambassadörer till specifika projekt.

Alder är sedan 2012 anslutna till PRI, FN:s organ för ansvarsfulla investeringar.

Ladda ner PRI transparency report 2023 här.

Vi anpassar vår verksamhet och rapportering till en rad obligatoriska och frivilliga ramverk.

Vi lever som vi lär

Vi ställer höga krav på våra portföljbolag men även på oss själva. Vårt förhållningssätt gentemot kunder, medarbetare, investerare och de samhällen där vi är närvarande präglas av engagemang, ärlighet, transparens och en tydlig etisk kompass.

Anchor: hallbarhet

HÅLLBARHETSRAPPORT

Alder producerar varje år en hållbarhetsrapport som summerar läget för vår verksamhet.

Hämta Alders hållbarhetsrapport för 2023

Under vårt ägande utvecklar vi våra portföljbolag till något verkligt framtidssäkert och hållbart.

Eva Normell, Hållbarhetsansvarig

Anchor: sfdr

SFDR hos Alder

SFDR – Ökad transparens kring hållbarhet

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är EU: s första förordning som har som mål att omdirigera kapitalflödet mot hållbar finansiering. SFDR infördes för att öka transparensen när det kommer till hållbarhet på finansmarknaden och för att därigenom förhindra greenwashing. 

SFDR kräver att kapitalförvaltaren är transparent med hållbarhetsnivån för varje fond och klassar dem i någon av tre distinkta kategorier, var och en med sina egna hållbarhetsförväntningar och krav: ”inte alls grönt” (artikel 6), ”ljusgrönt” (artikel 8) som främjar ”miljömässiga eller sociala egenskaper” och ”mörkt” grön” (artikel 9), med hållbara investeringar som huvudmål.

Enligt EU:s förordning är en hållbar investering en investering som ökar miljömässiga eller sociala framsteg – så länge företaget leds på ett ansvarsfullt sätt och inte skadar sin omgivning.

Den kräver att finansföretag är transparenta med hur de integrerar hållbarhet i sina strategier och mål, hanterar hållbarhetsrisker och utvärderar effekterna av deras aktiviteter.

På Alder är hållbarhet själva grunden på vilken vi byggde vår verksamhet. Vi har höga ambitioner och alla våra fonder är anpassade till artikel 9.

Vår övertygelse är att företag som är väl positionerade med hållbara och motståndskraftiga erbjudanden kommer skapa långsiktigt värdeskapande genom att införliva hållbara principer. Vi investerar i företag som prioriterar hållbarhet och strävar efter att göra vår värld till en bättre plats för framtida generationer.

Dokument för nedladdning:

SFDR Website disclosure, Article 10

Alder-principle-adverse-impact-statement

Responsible investment 2023

Nedan presenterar vi våra fonder


Fond: Alder III

Årgång: 2023

Investeringskriterier:
Att förvärva och utveckla företag som kommer att dra nytta av den gröna omställningen och bidra till långsiktig hälsa och hållbarhet för miljön. Fokus på investeringar med stor tillväxtmöjlighet.

Marknad:
Främst de nordiska länderna med fokus på mindre medelstora företag.

Investeringsmål:
Att äga och utveckla företag som bidrar till en hållbar utveckling av vår miljö. Vi investerar i företag som genom sin affärsmodell levererar en miljövinst, såsom minskad förbrukning av energi och resurser, minskade utsläpp till luft och vatten samt minskat avfall, vilket bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål.Att äga och utveckla företag som bidrar till en hållbar utveckling av vår miljö. Vi investerar i företag som genom sin affärsmodell levererar en miljövinst, såsom minskad förbrukning av energi och resurser, minskade utsläpp till luft och vatten samt minskat avfall, vilket bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål.


Fond: Alder II

Årgång: 2018

Fondstorlek: 1527,8 MSEK

Investeringskriterier:
Fonden investerar i cleantech-företag och skapar Expansion/Utveckling/Uppköp

Marknad:
Främst i de nordiska länderna

Investeringsmål:
Att äga och utveckla företag som bidrar till en hållbar utveckling av vår miljö. Vi investerar i företag som genom sin affärsmodell levererar en miljövinst, såsom minskad förbrukning av energi och resurser, minskade utsläpp till luft och vatten samt minskat avfall, vilket bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål.


Fond: Alder I

Årgång: 2010

Fondstorlek: 1 116,8 MSEK

Investeringskriterier:
Fonden investerar i cleantech-företag, skapar Expansion/Utveckling/Uppköp

Marknad:
Främst i de nordiska länderna

Investeringsmål:
Att äga och utveckla företag som bidrar till en hållbar utveckling av vår miljö. Vi investerar i företag som genom sin affärsmodell levererar en miljövinst, såsom minskad förbrukning av energi och resurser, minskade utsläpp till luft och vatten samt minskat avfall, vilket bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål.

Alder söker företag som är redo att ta nästa steg.

Vi är ständigt på jakt efter företag med driv och vilja att utvecklas. Våra investeringar fokuserar på etablerade bolag med lönsam tillväxt och en omsättning på mellan 100 och 750 miljoner SEK samt tilläggsförvärv, som kan vara mindre.