Portföljbolag

Genom teknik i framkant, digitalisering och innovation skapar vi värde och stödjer övergången till en grönare linje inom industri, tjänster, energi och infrastruktur. Med gott resultat.

Aktuella

3nine

Sen 1999 har 3nine levererat ledande produkter och teknologi för oljedimavskiljning till metallbearbetningsindustrin, baserat på patenterad teknologi.

AB Inventech

AB Inventech är en ledande leverantör av automationsapplikationer och processer,

Briab

Briab erbjuder konsulttjänster, mjukvarulösningar och produkter för riskhantering.

EcoMobility Group

EcoMobility Group är en leverantör av GPS-spårning och fleet management för ett brett spektrum av kundbehov.

EWGroup

EWGroup erbjuder bland annat avfallshantering, marksanering, provtagning, vattenrening och projektledning.

Insort

Insort är en global teknik-ledare inom optiska system för matindustrin.

Safe Monitoring Group

Safe Monitoring Group (tidigare Samon) är en ledande leverantör av gasdetekteringsprodukter.

Scanacon

Scanacon är en världsledande leverantör av syrahanteringssystem som används vid produktion av specialmetaller.

SI

SI designar, utvecklar och levererar fastighetsautomations-lösningar.

Umia

Umia är ett installationsföretag som levererar energieffektiva lösningar.

Tidigare

Aidon

Aidon är en etablerad leverantör av teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning i Norden.

Autocirc

Autocirc är navet i ett cirkulärt återanvändningskoncept.

Centriair

Centriair designar, utvecklar och levererar utsläppssystem för luftburen lukt och flyktiga organiska föreningar för processindustrier

Dinair

Dinair är en av Nordens största tillverkare och leverantörer av luftfilter.

Gasmet

Gasmet tillverkar och utvecklar avancerade mätinstrument för miljöfarliga gaser och växthusgaser. Bolaget säljer sina produkter globalt via ett heltäckande återförsäljarnät.

Jernforsen

Jernforsen utvecklar, levererar och servar biobränsleanläggningar.

Nordic Water

Nordic Water erbjuder utrustning och system för dricksvatten- och avloppsrening för reningsverk och processindustrin.

Powerbox

Powerbox tillverkar enheter för effektiv strömförsörjning.

R2P

R2P utvecklar och tillverkar intelligenta transportsystem (ITS) för kollektivtrafik.

Satel

Satel är ett tekniskt ledande bolag i marknaden för privata radiomodem och trådlös datakommunikation.