Centriair

Förvärvades

November 2021


Huvudkontor

Partille, Sverige


VD

Peter Lagerlöf

Fond

Fond II


Länk

centriair.com

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

Centriair designar, utvecklar och levererar utsläppssystem för luftburen lukt och flyktiga organiska föreningar (VOC:er) för processindustrier, vilket resulterar i lägre koncentrationer av skadliga gaser och aerosoler.

KontaKt

Anchor: kontakt

Dag Broman

Partner Alder
dag.broman@alder.se
+46 705 16 40 18

”Centriair är ett företag på en attraktiv marknad som har visat en imponerande tillväxt de senaste åren. Bolaget drivs av ett mycket kompetent och entreprenöriellt team och levererar ett ledande teknologierbjudande inom sitt område. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med grundarna, ledningen och styrelsen för att fortsätta företagets tillväxtresa.”