Scanacon

Förvärvades

Oktober 2018


Huvudkontor

Stockholm, Sverige


VD

Karl Holmqvist

Fond

Fond II


Länk

scanacon.com

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

Scanacon är en världsledande leverantör av syrahanteringssystem som används vid produktion av specialmetaller. Företaget erbjuder lösningar för att uppnå säker, effektiv och högkvalitativ hantering av metallprodukter till den lägsta kostnaden, samtidigt som de möjliggör återvinning av avfallssyror och minimerar förbrukningen av knappa resurser. Scanacon har sitt huvudkontor i Stockholm och tillhandahåller den globala marknaden från dess kontor i Sverige, USA och Kina.

KontaKt

Anchor: kontakt

Henrik Blomé

Partner Alder
henrik.blome@alder.se
+46 706 38 01 30

”Efterfrågan på Scanacons lösningar växer i takt med strängare miljöstandarder och genom företagets konkurrenskraftiga produktutbud. Vi vill även vidga Scanacons affärsverksamhet till nya, närliggande marknadssegment och genom fortsatt utveckling av teknikbasen.”