3nine

Förvärvades

Oktober 2022


Huvudkontor

Nacka Strand, Sverige


VD

Brad Eicher


Fond

Fond II


Länk

3nine.com

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

Sen 1999 har 3nine levererat ledande produkter och teknologi för oljedimavskiljning till metallbearbetningsindustrin, baserat på patenterad teknologi. 3nines produkter kräver minimalt med underhåll, ger kunden möjlighet att återvinna olja och skärvätskor och är det mest miljövänliga alternativet på marknaden. 3nine har verksamhet i Sverige, USA, Tyskland och Frankrike och ett globalt nätverk av distributörer.

KontaKt

Anchor: kontakt

Henrik Lindholm

Investment Director
henrik.lindholm@alder.se
+46 704 98 72 81

“3nine har ett unikt säkert och miljövänligt erbjudande för oljedimsavskiljning inom metallbearbetning. Den starka produkten, teknologin och varumärket bygger en stark bas för fortsatt tillväxt.”