Autocirc

Förvärvades

September 2020


Huvudkontor

Borås, Sverige


VD

Johan Livered

Fond

Fond II


Länk

autocirc.com

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

Autocirc är navet i ett cirkulärt återanvändningskoncept. Tillsammans med flera fristående aktörer minimerar Autocirc materialspill och tillgodoser bildelsmarknaden med ett stabilt flöde av hållbara reservdelar.

KontaKt

Anchor: kontakt

”Autocirc är ett nyetablerat initiativ skapat tillsammans av Alder och grundarna. Vi har imponerats av grundarnas driv att bygga och driva hållbara bolag. Vi ser fram emot att bygga Autocirc tillsammans med ledningen ”