EWGroup

Förvärvades

September 2023


Huvudkontor

Norrköping, Sverige


VD

Max Lindqvist

Fond

Fond III


Länk

ewgroup.se

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

EWGroup grundades 2013 och är ett ledande svenskt företag inom hantering och behandling av förorenade massor. Bolaget har bred kompetens inom masshantering och erbjuder bland annat avfallshantering, marksanering, provtagning, vattenrening och projektledning.

KontaKt

Anchor: kontakt

Arash Raisse

Partner
arash.raisse@alder.se
+46 725 00 62 55

“EWG-teamet har imponerat på oss med sin starka företagskultur, avancerade erbjudanden och nyskapande tankesätt kring cirkularitet i en traditionell bransch. Vi ser fram emot att växa företaget i samarbete med ledningen och därigenom bygga vidare på den starka grund som redan finns på plats.”