Umia

Förvärvades

Februari 2015


Huvudkontor

Umeå, Sverige


VD

Leif Göransson

Fond

Fond I


Länk

umia.se

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

Umia är ett installationsföretag som levererar energieffektiva lösningar genom samspel inom värme, säkerhet, sprinkler samt styrteknik för kommersiella och industriella kunder, men även offentlig sektor.

KontaKt

Anchor: kontakt

Henrik Flygar

Partner Alder
henrik.flygar@alder.se
+46 70 666 07 79

”Umia är på väg att förändra installationsbranschen från grunden. Vi ser alla teknikgrenar som en helhet och har utvecklat en modern och unik samarbetsfilosofi – Umiamodellen.”

Scanacon:

A cleantech benchmark in the metal industry.

LÄS MER OM SCANACON