Know what´s in the air.


Om Gasmet

 

Förvärvades


April 2015

Huvudkontor


Helsingfors, Finland

VD


Mikko Ahro

Omsättning


2017 / 19 MEUR

Fond


Fond I

Beskrivning


Gasmet tillverkar och utvecklar avancerade mätinstrument för miljöfarliga gaser och växthusgaser. Bolaget säljer sina produkter globalt via ett heltäckande återförsäljarnät.

Alder Kontakt

"För att reglera och begränsa växthusgaser och utsläpp av andra komplexa miljöstörande gasblandningar måste dessa kunna mätas med hög noggrannhet i realtid. Gasmet är världsledande inom detta område som är så fundamentalt för ett effektivt miljö- och hälsoskyddsarbete, nu och i framtiden."