Alder vinner Swedfundpriset för årets mest samhällsnyttiga investering 2012