Alders portföljbolag Gasmet förvärvar Quantitech Ltd.