Alder Funds erhöll även detta år det högsta betyget i PRI:s utvärdering av ansvarsfulla investeringar 2020