Internship! Sex månaders heltidstjänst, vår eller höst 2023?