Vi är stolta över att meddela avyttringen av vårt portföljbolag Autocirc till Nordic Capital