Gasmet

Förvärvades

April 2015


Avyttrades

December 2019


Huvudkontor

Helsingfors, Finland

Fond

Fond I


Länk

gasmet.com

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

Gasmet tillverkar och utvecklar avancerade mätinstrument för miljöfarliga gaser och växthusgaser. Bolaget säljer sina produkter globalt via ett heltäckande återförsäljarnät.

KontaKt

Anchor: kontakt

Dag Broman

Partner Alder
dag.broman@alder.se
+46 705 16 40 18

”För att reglera och begränsa växthusgaser och utsläpp av andra komplexa miljöstörande gasblandningar måste dessa kunna mätas med hög noggrannhet i realtid. Gasmet var under Alders ägande och är världsledande inom detta område som är så fundamentalt för ett effektivt miljö- och hälsoskyddsarbete, nu och i framtiden.”