Jernforsen

Förvärvades

Maj 2011


Avyttrades

Maj 2018


Huvudkontor

Halmstad, Sverige

Fond

Fond I


Länk

jernforsen.com

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

Jernforsen utvecklar, levererar och servar biobränsleanläggningar med kapacitet från 2-20 MW. De främsta kunderna är sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk.

KontaKt

Anchor: kontakt

Jonas Frick

Partner Alder
jonas.frick@alder.se
+46 707 63 05 34

“Under Alders ägarskap har Jernforsen stärkt sin marknadsposition genom att introducera nya produkter, komplettera sitt utbud genom förvärvet av KMW och gjort entré på nya marknadssegment utanför Norden. Genom dessa initiativ har Jernforsen uppehållit sin position som marknadsledare inom biokraftverksindustrin.”