Nordic Water

Förvärvades

Februari 2012


Avyttrades

Februari 2021


Huvudkontor

Göteborg, Sverige

Fond

Fond I


Länk

nordicwater.com

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

Nordic Water erbjuder utrustning och system för dricksvatten- och avloppsrening för reningsverk och processindustrin. Bolaget levererar såväl enstaka komponenter som skräddarsydda lösningar till kunder globalt.

KontaKt

Anchor: kontakt

Henrik Flygar

Partner Alder
henrik.flygar@alder.se
+46 706 66 07 79

”Nordic Water jobbar med en av våra största globala miljöutmaningar – rent vatten. Bolaget har en lång historia inom världsledande teknologier för att rena både dricks- och avloppsvatten. Vi stödjer dem i deras internationella expansion.”