Powerbox

Förvärvades

Augusti 2013


Avyttrades

Juni 2018


Huvudkontor

Gnesta, Sverige

Fond

Fond I


Länk

prbx.com

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

Powerbox tillverkar enheter för effektiv strömförsörjning, både skräddarsydda omvandlare och standardvarianter, med fokus på i första hand järnväg, flyg, sjöfart samt medicinska och industriella tillämpningar.

KontaKt

Anchor: kontakt

Henrik Flygar

Partner Alder
henrik.flygar@alder.se
+46 706 66 07 79

”När vi investerade i Powerbox uppmärksammade vi företagets starka position i marknaden, dess långtgående relationer med premiumkunder och stora distributionsnätverk. Med detta som grund lyckades ledningsgruppen växa specialdesignverksamheten, fokusera på premiumdistribueringsrelationer, integrera två tilläggsförvärv och markant förbättra lönsamheten. Försäljningen växte från 300 miljoner kronor till 400 miljoner kronor och lönsamheten gick från negativ till starkt positiv.”