R2P

Förvärvades

September 2012


Avyttrades

Juli 2018


Huvudkontor

Flensburg, Tyskland

Fond

Fond I


Länk

r2p.com

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

R2P utvecklar och tillverkar intelligenta transportsystem (ITS) för kollektivtrafik som bl a ökar passagerarnas säkerhet och koordinerar resvägar effektivt med ett övergripande mål att minska miljöbelastningen.

KontaKt

Anchor: kontakt

Jonas Frick

Partner Alder
jonas.frick@alder.se
+46 707 63 05 34

”Vi investerade i R2P och dess vision att skapa en central internationell spelare i en snabbt växande marknad av digitala kollektivtrafiklösningar. Stark och konsekvent omsättningstillväxt och utvecklandet av en rad högkvalitativa produkter blev påtagliga resultat av hårt arbete.”