Bioenergy solutions.


Om Jenforsen

 

Förvärvades


Maj 2011

Avyttrades


Maj 2018

Huvudkontor


Halmstad, Sverige

Fond


Fond I

Beskrivning


Jernforsen utvecklar, levererar och servar biobränsleanläggningar med kapacitet från 2-20 MW. De främsta kunderna är sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk.

Alder Kontakt

“Under Alders ägarskap har Jernforsen stärkt sin marknadsposition genom att introducera nya produkter, komplettera sitt utbud genom förvärvet av KMW och gjort entré på nya marknadssegment utanför Norden. Genom dessa initiativ har Jernforsen uppehållit sin position som marknadsledare inom biokraftverksindustrin.”