• Förvärvades : Februari 2015
  • Ägarandel : 49%
  • Huvudkontor : Umeå
  • Försäljning 2017/2018 : 896 MSEK
  • VD : Martin Hörnquist
  • Alder kontakt : Jonas Frick
  • Hemsida : http://www.umia.se/

Umia

Umia är ett installationsföretag som levererar energieffektiva lösningar genom samspel inom ventilation, rör, el, sprinkler samt styrteknik för kommersiella och industriella kunder samt offentlig sektor.