Internship! Sex månaders heltidstjänst, höst 2023!