Satel

Förvärvades

November 2014


Huvudkontor

Salo, Finland


VD

Markus Kantola

Fond

Fond I


Länk

satel.com

BESKRIVNING

Anchor: beskrivning

Satel är ett tekniskt ledande bolag i marknaden för privata radiomodem och trådlös datakommunikation. Teknologin är bl.a. essentiell för M2M kommunikation inom modernt jordbruk, smarta elnät och global satellitpositionering (GNSS).

KontaKt

Anchor: kontakt

Henrik Blomé

Partner Alder
henrik.blome@alder.se
+46 706 38 01 30

”Satel utvecklar världsledande radiokommunikation som med hög precision och säkerhet kopplar samman och styr föremål i vår omgivning. Satels teknologi bidrar till ökad pålitlighet i eldistributionsnätverk och vattenreningsverk, samt till att förbättra skördeuttagen från världens jordbruksmaskiner.”

”Alder investerar enbart i bolag som kan bidra till att lösa de utmaningar vi står inför och som kan skapa värde i en föränderlig värld.”

Eva Normell, Hållbarhetsansvarig på Alder

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE