Latest Press Release


Alder säljer Gasmet till Nederman Holding AB

Alder Fund I har tillsammans med övriga medägare ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Gasmet Technologies Oy till Nederman Holding AB

All press releases

4